Teren zielony w centrum Wojcieszyc otrzymał nazwę „Skwer Karola Parno Gierlińskiego”

Zapis spotkania zorganizowanego przez Stowarzyszenie Romani Cierheń w Gorzowie Wlkp. latem 2015 r.

W Warszawie istnieje galeria street artowa, upamiętniająca osoby znaczące dla społeczności romskiej.

 

Niezaleznie od wielu wspomnień publikowanych w prasie oraz w internecie, pojawiają się inicjatywy upamietnienia w sposób bardziej trwały dzieła Karola Parno Gierlińskiego.