W grudniu 2009 zostały sfinalizowane prace nad prawdopodobnie pierwszym na świecie podręcznikiem multimedialnym przeznaczonym dla dzieci i młodzieży romskiej. Jego podstawę stanowią książkowe wydania elementarzy „Miri szkoła” Karola Gierlińskiego oraz prace Adama Bartosza, Elżbiety Jakimik, Andrzeja Korony, Małgorzaty Różyckiej i Janusza Białkowskiego.

Podręcznik został stworzony w technologii flash i zapisany na CD. Korzystanie z niego jest proste, wymaga komputera, który nie musi posiadać wysokich parametrów technicznych. Menu główne umożliwia wejście do zasadniczych działów podręcznika, czyli „Elementarze” i „Baza wiedzy”, a także do działu „Muzyka”.

W części „Elementarze” można przeglądać wszystkie strony podręczników w dialekcie Polska Roma oraz Bergitka Roma, które w roku 2008 ukazały się w drukiem. Nowością są ćwiczenia – sprawdziany wiedzy „Poznajemy słowa” oraz „Liczymy”, opracowane oddzielnie dla każdego z tych dwóch dialektów.

Na dział „Baza wiedzy” składają się następujące materiały:

 1. 1. Amen Roma (autor: Adam Bartosz),
 2. 2. Historia w obrazkach (autorzy: Małgorzata Różycka i Janusz Balkowski, wersje w dialektach Polska Roma i Bergitka Roma oraz po polsku),
 3. 3. Profesje romskie (autor: Karol Parno Gierliński),
 4. 4. Kobiety romskie (autorzy: Karol Parno Gierliński i Elżbieta Alina Jakimik),
 5. 5. Baśnie (pięć baśni Jana Mirgi w wersjach polskich i Bergitka Roma, jedna baśń Karola Parno Gierlińskiego w dialekcie Polska Roma),
 6. 6. Elementy prawa (autor: Andrzej Korona),
 7. 7. Zasady pisowni (autor: Adam Bartosz),
 8. 8. Kultura romska – Monolit czy różnorodność? (autorka: Elżbieta Alina Jakimik),
 9. 9. Muzeum romskie w Tarnowie (galeria fotografii).

Autorem aplikacji oraz rozwiązań graficznych jest Jarosław Korona. Warstwę dźwiękową stanowi jedenaście utworów, wykonywanych przez Miklosza Deki Czureję i jego zespół. Zostały one dobrane w taki sposób, by w dużym skrócie ukazać kulturę muzyczną Romów z różnych krajów.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 07a
 • 08
 • 08a
 • 09
 • 09a
 • 09b
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14